C-Long (Витамин С 500 мг) с удължено освобождаване!