112 год. от обявяване на независимостта на България

На 22 Септември 1908 година, използвайки създалата се благоприятна международна обстановка и ефекта от младотурската революция, с манифест, Княз Фердинанд обявява България за независима държава от „Великата порта“ и се провъзгласява за Цар на всички българи. Независимото Българско царство е признато от Великите сили през пролетта на 1909 г.

От Освобождението на България до обявяването на нейната независимост тя е трибутарно княжество спрямо Османската империя.

С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта (Турция), а след това и Великите сили признават официално българската независимост.

 

Обявен за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 г. Дълго време значимостта на това събитие от новата история не се оценява, но на тази паметна дата – 22 септември 1908 г. България – една от най-старите държави в Европа, отново се появява на световната карта след петвековно османско владичество.